• 70 11 13 00
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

100 % betaling for 100 % arbejde
 

Flere og flere overvejer at stoppe

Imens antal skader stiger, og ikke mindst også på elbiler, så stiger også forsikringsbranchens pres på værkstederne. Her er selskaber som Tryg og Topdanmark faneførende, men andre holder sig heller ikke tilbage.

SKAD har gennem årene råbt vagt i gevær, at forsikringsselskaberne er stille og roligt ved at save grenen over, hvorpå man sidder.

 
 


skadwhistleblower.dk
uheld
 

Korrekt reparation og sikre karrosseridele er altafgørende for, om en bil er lige så sikker efter en reparation som før uheldet er sket.

Oplever du som autoskadeværksted, at du udefra bliver presset til at reparere en skade på en måde, der afviger fra bilfabrikantens reparationsvejledning, eller du presses til at montere sikkerhedsmæssige karrosseridele af udokumenteret kvalitet? Eller opdager du dårlige reparationer, så har du mulighed for, anonymt, at tilsende SKAD dokumentation på sagen.

Du kan indsende information helt anonymt. Vælger du at oplyse kontaktoplysninger, så bliver disse holdt fortrolige.

Vores organisation har i årevis arbejdet for trafiksikkerhed efter reparation af en skade på en bil, herunder har vi udformet standarder og retningslinjer, samt har været primus motor for indførelse af reparationsvejledninger og har sat fokus på dårlige kopidele. Derfor er det også målsætningen for os, at sikre korrekt reparation ved kompetente og uddannede personer, der har tilgang til det rette udstyr og viden.

Send dit materiale til os via hjemmesiden skadwhistleblower.dk. Du kan gøre dette uanset om du er SKAD medlem eller ej. Dermed bidrager du til, at vi beskytter menneskeliv og forbrugernes tarv.

 

Hent informationsbrochure her.
TESLA skade
 
 
TESLA har via Solera og Audatex nedsat tiderne løbende flere gange i år, til stor ulempe for både værksteder, forsikringsselskaber og TESLA's egne kunder.
 
Et værksted skal have lov til at tjene penge på et stykke arbejde, men som det ser ud til, skal et værksted betale for, at få lov til at reparere en TESLA.
 
Vores undersøgelser har vist, at man den 16.4.2024 igen har skåret i tiderne, og her har vi undersøgt konrkete forhold ifm. TESLA Model 3.
 
Connected car and data communication
 
Den store sammenslutning af europæiske organisationer er meget bekymret for, at den frie branche ikke får de muligheder for, at også i fremtiden at kunne servicere og reparere biler.
 
Den store sammenslutning af europæiske organisationer er meget bekymret for, at den frie branche ikke får de muligheder for, at også i fremtiden at kunne servicere og reparere biler.
 
Derfor har de 10 store organisationer sluttet sig sammen omkring en skrivelse til EU kommissionens formand Ursula van der Leyen, for at gøre opmærksom på den manglende lovgivning.
 
 
 


CO2 fodaftryk
 
ESG regnskabet og CO2 fodaftryk, er noget man fra EU's side har udformet lovgivning om.
Denne lovgivning skal nu implementeres i EU-landene.
 
I autoskadebranchen vil der også blive sat krav til mindre virksomheder, der leverer reparationsarbejde til forsikringsselskaberne.
Dette krav kommer til at være en konkurrenceparameter og vil pålægge virksomhederne både administrative og økonomiske byrder.
 
Men uden forandringsvilje og tilpasning, så vil det blive svært at drive virksomhed i fremtiden.
 
SKAD holder øje og kæmpe for retfærdighed og ordentlighed i forløbet.
 
Pernille_Weiss_MC.jpg
Pernille Weiss, MEP (C) 
Thomas Krebs, mangeårig motorcyklist og direktør i SKAD
Thomas Krebs, direktør i SKAD
                  
SKAD har længe arbejdet for, at frie motorcykelværksteder kan få lov til at servicere og handle motorcykler, der fortsat er under garanti, herunder også udvidede garantiordninger.
 
I samarbejde med Pernille Weiss, konservativt EU-Parlament medlem, har SKAD stillet 3 konkrete spørgsmål til EU-konkurrencekommissær Magrethe Vestager, og har fået positivt svar.
Misbrug af garantiordninger, også på motorcykelområdet, er ulovlige. Det betyder i klartekst, at Magrethe Vestager ligestiller motorcykler med biler, som jo må serviceres under garanti af frie autoværksteder.
 
SKAD har derfor, i samarbejde med Pernille Weiss, udgivet denne pressemeddelelse.
 


SERMI certificeringen er i går, den 3. juli 2023, blevet udskudt landevis af SERMI i Bryssel.
Sverige har fået en deadline til den 1. oktober 2023, og vi forventer at Danmark får den samme, eller maks 1. december.
MEN - vent ikke, da køen vokser ugentligt nu, og det vil blive værre efter sommerferien.
 
Gå ind på www.sermi.dk nu, for at stille dig i køen.
 
 
sermi.dk
 SERMI
 

Hårdt arbejde betaler sig, og teknisk indsigt og kompetence ligeledes.

Derfor er det lykkes nu, at få det første værksted i Danmark SERMI-certificeret.

Autostreit i Hvidovre kan nu kalde sig for Danmarks første SERMI-værksted med en EU-blåstempling på, at virksomheden er legitim og lovlydig og dermed kan få adgang til alle tyverirelevante RMI på alle mærker.

”Det var alene muligt at komme hertil, fordi SKAD har gjort en stor indsats de sidste par år, for at sikre, at værkstederne i Danmark, og i særdeleshed SKAD medlemmer, kan SERMI-certificeres, inden EU-forordningen træder i kraft den 1. august 2023, udtaler Jill og Johnny Streit, ejere af Autostreit.

 
 
Vi gør opmærksom på, at Treffco AB er akkrediteret af SWEDAC og har iht. reglerne ret til at certificere også i andre EU-lande.
DANAK i Danmark har ikke akkrediteret Treffco AB, da der ikke er tale om en dansk CAB.
  
Karrosseritekniker.jpg
 
SKAD gjorte det igen!
 
Vores udpegede medlem Johnny Streit fra Autostreit Herlev, har i det Regionale Arbejdsmarkeds Råd fremlagt et forslag på vegne af SKAD om, at Karrosseritekniker uddannelsen skal tilbage på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringens positivliste.
Styrelsen lyttede til vores argumenter, som vi fremsendte til styrelsen, hvilket vi er glade for.
 
Det er en kæmpe sejr for faget, at det nu igen er tilbage på listen, og det med 6 konkrete uddannelser.
 
 
 
  
Prisdikat har været fakta i mange år. Er du ikke billig nok, så kan du ikke få lov til at reparere for forsikringsselskaberne.
Autolakerere er dog ikke omfattet af de "aftaler", som forsikringsselskaber og F&P taler om.
Derfor står det klart. Autolakerere bestemmer selv prisen og kan se stort på den timepris, der står i autotaks, da den ikke er bindende for dem.
 
 
 


Keep the Stars - trafiksikkerhed efter skadesreparation

Karrosseridele Audi

Billede: Audi

Med baggrund i de mange klager, SKAD har modtaget omkring forsikringsselskabernes krav om montering af kopi karrosseridele og den manglende kvalitet af delene og væsentligt øget tidsforbrug på autoskadeværksteder, så har SKAD besluttet sig at foretage en mere dybdegående medlemsundersøgelse, for at afdække de enkelte klagepunkter.

SKAD undersøgelse af kopi karrosserideleKunstig intelligens i biler vil komme til at betyde ændringer i ansvarspådragelse ved producenten af komponenter og biler.
EU-kommissionen ser på to konkrete forslag.
 
Også krav til branchen vil betyde ændringer. SKAD foreslår en ny betegnelse for den nye type "mekaniker".
 
Allerede tilbage i 2010 har SKAD introduceret en ny betegnelse for den velkendte "pladesmed" ved at introducere begrebet "karrosseritekniker".
Dette har ændret betydeligt på branchens anseende og fagets stolthed.
 
 
 
Telematik - 6 trins inddelingI mange år har SKAD arbejdet mod brugen af dårlige og delvis usikre karrosseridele ved reparation af skadede biler.

Det er SKAD’s klare opfattelse, at det ikke kan fortsætte, at man sætter tvivlsomme karrosseridele, der blandt andet er forbudt i Sverige og Tyskland, på biler her i landet.

Vi råber samtidigt FDM op, at tage affære, da vi mener, at en forringelse af bilernes generelle værdi og i nogle tilfælde trafiksikkerhed, må have en konsekvens.

 

Autoskadebranchen er presset. Energipriser stiger og stiger, og det faktum, sammen med mange andre udfordringer, slår bunden ud for mange værksteder.
Derfor opfordrer SKAD til, at hurtigst muligt at genforhandle timelønnen med forsikringsselskaber og opfordrer autolakerere, at deltage i forhandlingerne, side om side med for eksempel bilforhandlerne og karrosseriværkstederne.
Vores paraplyorganisation AIRC International har også foretaget en mindre energiprisundersøgelse i enkelte lande, for at få et samlet billede. Danmark ligger i toppen.
 
Den 25. maj 2022 besøgte SKAD, sammen med et udvalg fra AIRC International, AZT i München.
AZT er ansvarlig for, at indsamle lakmaterialepriser fra hele verden og udarbejde indekseringen og lakeringsprogrammet til brug i forskellige opgørelsesprogrammer, herunder den danske autotaks/forsi.
SKAD's arbejde er dermed af stor betydning for autolakerere i Danmark, for at sikre, at der betales det, det koster.


Den af Færdselsstyrelsen udsendte meddelelse 2033, overfører det fulde ansvar for køretøjsdata på motorcykler til ejeren.
Færdselsstyrelsen har meddelt, at man ikke kommer til at måle støj på motorcykler ved vejsidesyn, men henviser motorcykler med baggrund af en vurdering til synsvirksomheder.
Kender ejerne ikke disse køretøjsdata, herunder standstøjtal i dBA, måle omrdrejningstal for standstøj i o/min, samt målemetodens afstand på 7 eller 0,5 meter, så betyder dette, at køretøjet ikke kan godkendes ved syn.
Ydermere, så er synsvirksomheder og politiet ikke i stand til, at måle korrekt standstøj, da man ikke er i besiddelse af en kalibreret omdrejningsmåler, hvilket er et krav, lige som en kalibreret lydtryksmåler.
Vi frygter, at tusinder af motorcykelejere og mange motorcykelforhandlere kan komme i klemme, fordi man ikke kender de køretøjsspecifikke data.
Hverken DMR, Politiet, synshaller eller Færdselsstyrelsen er i besiddelse af disse data i større omfang.
 
SKAD har derfor henvendt sig konkret til Færdselsstyrelsen, Justisministeren og Transportministeren.
Europa-Kommissionens forslag til datalov hilses velkommen, men robust bilspecifik lovgivning er påtrængende nødvendig

Bruxelles, den 23. februar 2022 - En bred koalition, der repræsenterer en bred vifte af større interessenter i bilindustriens eftermarked, såvel som operatører i værdikæden for mobiltjenester, forbrugere, forsikrings- og dækindustrien glæder sig over dagens offentliggørelse af Europa-Kommissionens forslag til en Den Europæiske Unions datalov.

Dataloven fastlægger vigtige principper. Den etablerer en vigtig ret for brugere til at få adgang til de data, der genereres gennem deres brug af forbundne produkter, og til at tildele adgangsrettigheder til dataene til en tredjepartstjenesteudbyder efter eget valg. Desuden er eftermarkedets reparations- og vedligeholdelsestjenester og adgang til diagnosticeringsoplysninger eksplicit inkluderet. Andre vigtige bestemmelser omfatter fabrikantens forpligtelser til at gøre dataene gennemsigtige og "let tilgængelige" for brugeren, begrænsninger for fabrikanten til at overvåge brugerens eller tredjeparts aktiviteter og om kompensation for omkostningerne ved at stille data til rådighed, især for SMV'er .

Men selvom koalitionen erkender, at dataloven repræsenterer et relevant skridt fremad mod udviklingen af ​​den europæiske dataøkonomi, er den overbevist om, at dataloven ikke vil være tilstrækkelig i sig selv i bilsektoren. Økosystemet har brug for en sektorspecifik billovgivning, der omsætter datalovens principper og bestemmelser til konkrete, juridiske og tekniske tiltag for bilsektoren. Også visse aspekter af dataloven kræver mere klarhed for bilsektoren, da de i øjeblikket giver for meget plads til fortolkning, hvilket skaber juridisk usikkerhed og en høj risiko for retssager. Kun et dedikeret stykke lovgivning vil give den tillid og det incitament, som uafhængige tjenesteudbydere har brug for til at investere i nye datadrevne tjenester, som vil gavne forbrugerne og hele samfundet ved at levere smartere, sikrere og mere bæredygtige mobilitetsløsninger.

Især mangler selvstændige "ab initio"-rettigheder for tredjepartstjenesteudbydere til at få adgang til de data og informationer, der er afgørende for at udvikle konkurrerende tjenester. I henhold til datalovens tilgang vil alle disse uafhængige tjenesteudbydere kun få en afledt ret, som fuldstændig ser bort fra, at disse parter i første omgang har behov for at vide og teste på forhånd, hvilke data og funktioner der i princippet er tilgængelige og vil være til rådighed. bortskaffelse. Det øjeblik, hvor forbrugerne giver deres samtykke til dataoverførsel af deres samgenererede data "i farten", er alt for sent. Derfor er det kun en selvstændig og selvstændig adgangsret til de værktøjer og ressourcer, der er nødvendige for at udvikle adgangsmidlerne, der vil sætte de uafhængige tjenesteudbydere i stand til på forhånd at udvikle konkurrerende digitale tjenester, således at disse kan tilbydes, markedsføres og annonceres til forbrugerne eller andre dataco-generatorer. Adgangsrettigheder skal understøttes af passende midler til at udøve dem.

Ydermere har fem års omfattende bevisindsamling foretaget af Europa-Kommissionen med bidrag fra økosystemets interessenter understreget, at selvom anvendelsesmulighederne for køretøjsgenererede data er potentielt ubegrænsede, er de helt afhængige af effektiv adgang til -køretøjsdata og ressourcer.

Koalitionen opfordrer derfor Europa-Kommissionen til hurtigt at foreslå robust sektorspecifik lovgivning om adgang til data og ressourcer i køretøjer, således at den fælles beslutningsprocedure kan fortsætte fra oktober 2022 og afsluttes inden udgangen af ​​denne valgperiode i april 2024 .
 
 
 
SKAD er medlem af AIRC International og dermed del af AFCAR i Danmark.
Vi repræsenterer den frie del af autoskadebranchen og arbejder derfor for fri konkurrence på køretøjsområdet.
Pressemeddelelsen oversat af Thomas Krebs, SKAD (Original kan hentes her)

 

Bruxelles, den 13. september 2021 - Forud for Europa-Kommissionens workshop om "Adgang til data i køretøjer" den 17. september 2021 opfordrede en bred koalition, der repræsenterer eftermarkedsoperatører, køretøjsforhandlere, mobilitetstjenester og forbrugere Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst lovforslag forslag om adgang til køretøjsmonterede data senest i første kvartal 2022.

 

Den vedvarende mangel på adgang til data og funktioner i køretøjet bringer i stigende grad vores evne til at konkurrere inden for digitale produkter og tjenester i fare og at tilbyde kunder, både forbrugere og flådeejere/-operatører, de digitale tjenester, de forventer. Den nylige TRL-undersøgelsesrapport, bestilt af Europa-Kommissionen, skildrer disse problemer, som er forankret i køretøjsfabrikanters lukkede telematiksystemer. En anden undersøgelse, bestilt af forbrugerorganisationen FIA Region I, viste, at hvis denne model ville fortsætte med at etablere sig, kunne det føre til, at forbrugere og uafhængige tjenesteudbydere skulle påtage sig yderligere omkostninger på omkring 65 milliarder euro om året i 2030.

 

Det er derfor tid til at handle! Efter i forvejen langvarige undersøgelser og adskillige udsættelser siden 2018, bør lovudkastet sættes i lovgivningskredsløbet senest i første kvartal af 2022 for at have en chance for at gennemgå den fuldstændige ordinære lovgivningsprocedure. Enhver forsinkelse kan resultere i, at denne store lovgivning, der beskytter forbrugere og SMV'er, bliver forsinket til Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets næste valgperiode, hvilket bringer konkurrenceevnen og overlevelsen i fare for de 500.000 virksomheder og 4,5 millioner job, vi repræsenterer.

 

Der er behov for en robust og ambitiøs sektorspecifik lovgivning. Det, der er på spil, er for vigtigt til at blive håndteret med bløde foranstaltninger. En principbaseret lovgivning understøttet af specifikke tekniske og juridiske krav er nødvendig for at sikre lige adgang til køretøjet, dets data, funktioner og kommunikation med brugerne. Denne lovgivning skal tage fat på de systemiske problemer, som utvetydigt er blevet identificeret i de seneste år. Den skal være effektiv og robust nok til at forblive relevant over flere år. Automobilmarkedets særlige karakteristika, kompleksitet og betydning kræver en sektorspecifik lovgivning og kan ikke behandles i de bredere horisontale initiativer inden for rammerne af den europæiske datastrategi.

 

Der er en simpel løsning: påbud om en sikker on-board telematikplatform (S-OTP). S-OTP er et sæt krav baseret på udstyr, som allerede er i køretøjet, og på eksisterende standarder, uden at involvere yderligere enheder. Det giver forbrugerne kontrol og giver dem mulighed for frit at vælge, hvilke tjenesteudbydere der har adgang til hvilke tekniske data og til hvilket formål. Kun tjenester, der er uafhængigt vurderet, testet og godkendt, kunne vælges af forbrugerne. Det er fuldt ud i overensstemmelse med Den Europæiske Unions mål med hensyn til databeskyttelse, cybersikkerhed, digitalisering og forbedring af vejmobilitet. Vi har tidligere i år offentliggjort en detaljeret teknisk beskrivelse af, hvad S-OTP'en ville være, og hvordan den ville fungere, og i dag udgiver vi et sæt videoer for at forklare det på en kortere måde. Denne video forklarer tydeligt, hvordan digitalisering transformerer vejmobilitet, hvordan S-OTP er den perfekte løsning på de udfordringer, der opstår som følge af denne trend, og hvad dens fordele er for forbrugerne, økonomien og samfundet som helhed.

Vi opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at offentliggøre et ambitiøst og omfattende lovforslag om "Adgang til data i køretøjer" inden første kvartal af 2022, for at sikre ægte forbrugervalg, innovation og effektiv konkurrence for digitale biltjenester.

 

 

SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere.

Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler.

Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor disse områder.

TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer.

SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA.

Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning.Landsskatteretssagen er nu afsluttet, og kravet fra Motorstyrelsen blev annulleret af dommerne. Derfor får advokaten sine omkostninger på ca. 325.000 kr. dækket af Skatteankestyrelsen. Indsamlingen har givet samlet ca. 92.000 kr.

Der har dog været en del omkostninger ifm. håndtering af sagen, herunder lovkrav til indsamlingen, revision, transport, bankgebyrer, administration mv. Derfor vil vi tilbagebetale en del af de indsamlede midler, efter omkostninger er dækket.

Så har du indbetalt til indsamlingen og ønsker at få en del af din indbetaling tilbage, så bedes du indsende dine oplysninger til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Oplys venligst i mailen:

  • Dit fulde navn
  • Dit mobilnummer (det brugte til MobilePay)
  • Dit fulde bankkontonummer

 

Ønsker du til gengæld at støtte TFTB’s (The Freedom To Build) politiske arbejde med lovgivning og myndigheder, så takker vi for din støtte. Andelen af din indbetaling efter omkostninger vil blive overført til TFTB.

Da sagen og regnskabet skal afsluttes, så bedes du at oplyse SENEST 1. AUGUST 2021, såfremt du ønsker pengene udbetalt eller om pengene skal doneres til TFTB. Hvis vi ikke hører fra dig, så anser vi det som en tilkendegivelse af donation til TFTB.
Gruppefritagelsesforordningen 461/2010 står til genovervejning hos EU-kommissionen.
Denne forordning kontrollerer den frie konkurrence mellem bilfabrikker, mærkeforhandlere, de frie værksteder og de anvendte dele.
Dermed er der tale om en vigtig forordning, der sikrer at de frie værksteder har mulighed for at servicere og reparere køretøjer.
 

Forruder kan gå i stykker på grund af stenslag eller i en trafikuheld. Når disse skal skiftes, og der er også tale om en bil med avanceret ADAS system (kameraer og radar i forruden), så er det endnu mere vigtigt at sikre at ruden er af en dokumenterbar OE-tilsvarnede kvalitet. Ruder af en anden kvalitet kan direkte have negativ indvirkning på sikkerhedsfunktioner i bilen.
 Mange spørger sig hvad SKAD står for, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder.
 
Læs vores brochure, der giver dig et lille overblik hvem SKAD er.Gennem de sidste år har SKAD begyndt at få flere autolakerer medlemmer.
Vi tilbyder et reelt alternativ til andre brancheorganisationer, og i SKAD sætter vi fokus på håndværket, faglighed og teknik.
 
Vores nye brochure for autolakerere giver god indsigt i de mange værdier SKAD kan tilbyde.
Vores medlemmer er frie små og mellemstore virksomheder indenfor autoskadebranchen, herunder lak og karrosseri, samt køretøjsopbyggere og motorcykelværksteder.
 
 
Vil du vide mere, så ring 70111300.


Det er SKADs ønske at der etablerers flere tekniske tjenester og 3-parts organer, der kan varetage godkendelse af alt fra motorcykel til lastbil.
Derfor har vi været i kontakt med DANAK, der er det ansvarlige organ ifm. akkreditering og auditering af tekniske tjenester i Danmark.
 
DANAK har udarbejdet et dokument, der fortæller hvordan man kan blive teknisk tjeneste, samt giver DANAK 2 timers gratis vejledning, når man har et ønske om at blive akkrediteret til konkrete køretøjstyper og områder.
 
 
SKAD står gerne til rådighed for yderligere dialog om de tekniske områder.


Nyt Nyhedsbrev fra Motorstyrelsen med forklaring og eksempler.

Motorstyrelsen udsender eksempler på lovlig/ulovlig montering af nummerplader på motorcykler.

Nyedsbrevet kan findes her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2296066&vid=217135
SKAD har arbejdet målrettet for at der kommer en lempelse omkring det planlagte forbud mod sidemonterede nummerplader, og det er lykkes at finde et smuthul, der giver en vis frihed.
 
LÆS DEN OPDATEREDE TEKNISKE INFORMATION NEDE VED LINKET!

OBS: bliver du stoppet af politiet, og du har fået synet din motorcykel i perioden 31.1.2017 og 1.5.2020, så kan politiet kun henvise dig til syn, såfremt der findes ulovligheder på din motorcykel. Herunder tæller f.eks. ulovlig belysning uden e-mærke, larmende udstødninger, manglende syn på konstruktive ændringer, ringe dækmønster og andre forhold. Bliver du kaldt til syn, så skal du rykke pladen bagtil, som beskrevet i den tekniske information via linket for neden!

 

Motorstyrelsen skriver til SKAD:

"Vi må imidlertid konstatere, at mange motorcykler er blevet synet med en sidemonteret nummerplade i den nævnte periode (i overensstemmelse med den tidligere praksis), uden at synsvirksomheden har noteret dette.
Derfor er det Motorstyrelsens opfattelse, at en motorcykelejer, som har fået synet sin motorcykel med en sidemonteret nummerplade i den nævnte periode, ikke skal dokumentere, at motorcyklens nummerplade rent faktisk var sidemonteret på tidspunktet for synet."Ellers så er anbefalingen klar. Vil du undgå bøde, så ryk pladen baglæns, så den overholder krav i nyhedsbrevets pkt. 3. Få svejset en forlænger ind.
Og nummerplade holder er IKKE en konstruktiv ændring som nogle påstår, og der kræves IKKE TÜV.
Men som altid så kan regler ændres i fremtiden.

 
SKAD og Dansk Metal har afbrudt forhandlinger om ny overenskomst.

Årsagen ligger hovedsageligt i, at forsikringsselskabernes prispres kan presse autoskadesværksteder i en situation med negativ økonomi, da CO-Industri og FO aftalen påfører så høje personaleomkostninger, at et lille positivt resultat ændres til et større negativt resultat.
Her skal der understreges, at skadesarbejde kun giver plads til små overskud, da forsikringsselskaberne fastsætter timepriser samt hvor stor rabat der skal ydes. Følger et værksted ikke disse krav, så kan værkstedet ende op i en situation, hvor værkstedet ikke længere har tilgang til forsikringsselskabet via indkøbsprogrammet forsi.dk - en såkaldt blacklisting.

SKAD kan ikke acceptere at værksteder presses på deres eksistens, og derfor vil forhandlinger fortsætte i forligsinstitutionen. Her vil vi prøve at finde en mere tålelig løsning, på trods af de mørke udsigter.

At reparere autoskader i Danmark kan kun fungere hvis priserne forsikringsselskaberne betaler, er realistiske, og at værksteder ikke bliver nærmest slagtet af selskaberne. Det vil over tid have voldsomme negative konsekvenser for bilejeren, da ingen kan reparere en bil korrekt og sikkert uden at få betaling for arbejdet og dermed mulighed for indkøb af nødvendigt udstyr og efteruddannelse.
 Færdselsstyrelsen afholder et vigtigt informationsmøde den 27.1.2020 for aktører der ønsker at etablere sig som teknisk tjeneste i Danmark.
Med baggrund i at der findes mange tekniske tjenester i udlandet, men ikke i Danmark, så ville det være retfærdigt at Færdselsstyrelsen afholder sådant et møde på engelsk, men det næter styrelsen.Mange har sikkert hørt om at Færdselsstyrelsen planlægger den store omlægning af godkendelse af køretøjer og syn i Danmark.
Dette sker bl.a. med baggrund i EU-forordning 2018/858 mv. pr. 1.9.2020.
 
Faktuelt så kommer det til at betyde en væsentlig ændring af bestående godkendelsesmetoder, her i blandt afskaffelse af prøvningsinstans og introduktion af en EU-godkendt Teknisk Tjeneste.
SKAD har stor interesse i at flere kan godkende både om- og opbyggede køretøjer, så derfor er vi i kontakt med nogle parter heorm.
 
Kort før jul udsendte Transport- og Boligministeriet en høring omkring denne ændring om lov om godkendelse og syn af køretøjer.
 
SKAD har store bekymringer om implementering af den nye lov, fordi det betyder at mindst 12 års lovgivning skal implementeres på få måneder. Danmark har nemligt ikke fuld ud implementeret EU regler på køretøjsområdet i rigtig mange år, og derfor eksisterer der en kæmpe vacuum.
 SKAD er overrasket over en artikel i HD Journalen, hvor den tidligere redaktør tilsværter SKAD og medlemmer, samt direkte har nedfældet urigtige påstande og oplysninger.

HD Journalen har i flere år løbende bragt veldokumenterede artikler fra SKAD, som både bekræfter at 3-års reglen var en aftale mellem SKAD og SKAT Motor, samt findes der mange konkrete afgørelser fra SKAT Motor, der bekræfter at 3-års reglen har eksisteret.

Det skal understreges at SKAD udelukkende arbejder med afgiftstab ved ombygning af fuld afgiftsbetalte køretøjer, ikke veterankøretøjer, som MHS arbejder med. Desuden er SKAD en del af arbejdsgruppen under MHS, hvilket redaktøren har undladt at anføre. Originalitetskravet omfatter veteranbiler.

Vi er i dialog med HDCDK formand, for at finde en løsning på denne udfordring, som for os er et angreb på en gammel og respekteret forening fra 1907. INTET vi har publiceret er ukorrekt, og vi har naturligvis den fulde dokumentation for alt udsendte til stede.

Gennem mange år har vores dygtige medlemsværksteder hjulpet specielt folk med Harley Davidson motorcykler, ved anvendelse af 3-års reglen, for at undgå afgiftstab. SKAT Motor i Taastrup har løbende godkendt disse ændringer uden at opkræve ny afgift. Det betyder faktuelt millioner af kroner vil har redet for HD ejere.

Den nye motorstyrelse har nu en anden opfattelse, og påstå at den aftale, der er indgået mellem SKAT Motor og SKAD, ikke eksisterer, på trods af at vi klart og tydeligt har dokumenteret dette. Man afviser også det brev fra en tidligere skatteminister som værende bevis på 3-års reglen, ved at påstå at brevet slet ikke var ment sådant.

Mht. Thy kontrollen gennemført af Motorstyrelsen, så har vi skriftligt vidneudsagn om det der er sket, og på trods af at den tidl. HD Journal redaktør sætter tvivl om rigtigheden, så har han aldrig efter kendt journalistisk skik, efterspurgt om der findes dokumentation.

Vi anser artiklen som et direkte personligt angreb mod vores arbejde og det vi står for. Det kan vi ikke acceptere og vil handle derefter.

Fakta er fortsat at SKAD er den eneste organisation, der målrettet arbejder med udfordringer ifm. ombygning af fuld afgiftede køretøjer og dette omfatter også motorcykler.SKAD har i flere år målrettet arbejdet på at sikre klare og enkle retningslinjer for om- og opbygning.
 
Færdselsstyrelsen har i flere år været klar over en meget problematisk situation vedr. afprøvning og godkendelse af ombyggede køretøjer.
Pr. 1.9.2020 rammer dette også opbyggere af tunge erhvervskøretøjer.
 
Derfor har SKAD udsendt en pressemeddelelse herom, som kan downloades her.SKAD udgiver den første nogen sinde guideline for hvordan skadede el- og hybridbiler skal håndteres i det daglige på et autoskadeværksted.

Guidelinen er et resultat af flere års arbejde og undersøgelser og skal bidrage til at stille skarpt på de udfordringer der kan vente et værksted. Omfanget af guidelinen har hovedfokus på sikkerhed af både personale og bygninger, der kan være i fare såfremt bilens batteri er skadet.

Guidelinen kan gratis downloades fra www.autoskadebranchen.dk og vil løbende blive opdateret i takt med der kommer mere viden på området.
ADAS - sikkerhedssystemet i bilen - stiller nye krav til værkstederne og også autolakerere.

Radarsensorer, der befinder sig bag kofangerene, er kalibreret til den kvalitet og tykkelse som både kofangeren og lakeringen har. Derfor er det vigtigt at følge bilfabrikkens anvisning.

Forsikringsselskabernes taksatorer har ofte svært at forstå behovet for at lakken slibes ned til plast, og at alle lag genopbygges der, hvor sensorerne sidder. Dermed kan taksatorer påtage sig et ansvar for følgeskader, såfremt man ikke ønkser at betale for dette arbejde. Værksteder har i sådant tilfælde pfligt til at informere bilejeren, da undladelse af at følge bilfabrikkens anvisning kan medføre fare.

SKAD TekInfo kan hentes her.

SKAD får succes med etablering af egentlige synsregler for Custom ombygning af biler og motorcykler. Ny færdselslov og synsregler træder i kraft 1. januar 2017.

Læs mere om Custom.
Det alternative valg for danske lakværksteder. Certificering af arbejdskvaliteten iht. Eurogarant Lak standarden med FDM kvalitetskontrol underlagt ISO 9001.
 


Guldmedlemmer

 

Medlemskaber